Om klubben

Medlem af Danmarks Sportsdanserforbund

Tlf: 40 28 10 73

info@fafdans.dk

Kedelhallen, Nyelandsvej 75A

2000 Frederiksberg

Bank: Reg. 0261 kontonr. 4250895453

Frederiksberg Amatørdanser Forening

Bestyrelsen

Formand

Kasserer

Sekretær

Karsten Leth

formand@fafdans.dk

40281073

Torben Hemager

kasserer@fafdans.dk

20359474

Lars Juhl Jensen

sekretaer@fafdans.dk
Bestyrelsesmedlem / erindringsdans-koordinator

Bestyrelsesmedlem / turneringskoordinator

Suppleant

Lisa Herrestrup Leth

erdans@fafdans.dk